Käyttöehdot

Tervetuloa sivustolle blackanddecker.fi, jota ylläpitää STANLEY BLACK & DECKER FINLAND Oy (FO-nummer 0123849-1), jonka rekisteröity toimipaikka on PL 47 / PO Box 47, FI-00521 Helsinki, Suomi. Sivuston blackanddecker.fi käyttöön sovelletaan näitä ehtoja. Lue ehdot huolellisesti. STANLEY BLACK & DECKER FINLAND Oy, jäljempänä "Black & Decker", StanleyBlack&Decker jäljempänä SBDK, sen tytäryhtiöt ja muut kyseiseen konserniin kuuluvat yritykset tarjoavat sivuston blackanddecker.fi ja sivustoon blackanddecker.eu liittyvät palvelut tarjotaan näiden ehtojen pohjalta.

1. Sopimus

Tähän verkkosivustoon ja sen kautta saataviin tietoihin, materiaaleihin, tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä näitä käyttöehtoja. Tätä verkkosivustoa käyttäessä hyväksyt nämä käyttöehdot, jotka muodostavat laillisesti voimassa olevan sopimuksen. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä verkkosivustoa. Mitään verkkosivuston osaa ei saa kopioida millään tavalla. Pidätämme oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehtojen uusin versio julkaistaan verkkosivustolla ja se tulee aina lukea ennen verkkosivuston käyttöä, jotta olisit aina perillä verkkosivuston käyttöön soveltuvista käyttöehdoista. Jos käyttöehdot eivät ole luettavissa verkkoyhteyden avulla, ne ovat pyynnöstä saatavilla sähköpostitse. TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA (TAI SEN OSIA) SEKÄ SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA, MATERIAALEJA, TUOTTEITA TAI PALVELUJA (TAI NIIDEN OSIA) EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI EIKÄ NIITÄ SAA KÄYTTÄÄ SILLOIN, KUN KÄYTTÖ ON VOIMASSA OLEVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYKSIEN VASTAISTA.

2. Alaikäiset
Tämä verkkosivusto on tarkoitettu kaupalliseen liiketoimintaan. Sitä ei täten ole tarkoitettu lapsille tai alaikäisille.

3. Tuote- ja palvelutiedot
Kaikki tällä verkkosivustolla olevat viitteet tietoihin, materiaaleihin, tuotteisiin ja palveluihin koskevat vain niissä mainituissa maissa tai lainkäyttöalueilla saatavilla olevia tietoja, materiaaleja, tuotteita ja palveluja ellei muuta mainita. Mikään tämän verkkosivuston osa ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tuotteita tai palveluja lainkäyttöalueella. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan tietojen antamiseen.

4. Yksityisyys ja tietosuojakäytäntö
Vahvistat lukeneesi ja ymmärtäväsi yksityisyyssuojakäytäntömme ehdot ja hyväksyväsi ne. Henkilötietoja lukuun ottamatta kaikkia internetin kautta meille antamiasi tietoja ja materiaaleja käsitellään ei-luottamuksellisina ja ei-yksityisinä. Laittomien, uhkaavien, herjaavien, halventavien, pornografisten tai häpäisevien materiaalien tai sellaisten materiaalien, jotka saattavat johtaa tai rohkaista rikollisena pidettävään tai laittomaan tekoon, julkaiseminen tai lähetys on ehdottomasti kielletty. Pidätämme oikeuden lähettämiesi tietojen tarkkailemiseen laadunvarmistusta, turvallisuuden takaamista ja muuta liiketoiminnallista tarkoitusta varten riippumatta siitä, välitetäänkö ne postitse, suullisesti, faksilla, sähköpostilla tai muulla tavalla. Edellä mainitusta poiketen kaikkia tämän verkkosivuston kautta annettuja henkilötietoja käsitellään yksityisyyssuojakäytäntömme mukaisesti.

5. Omistusoikeus
Ellei muuta mainita, tämä verkkosivusto ja sen muotoilu, teksti, sisältö, valinnat ja elementtien asettelu, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoonpano, magneettinen käännös, digitaalinen muutos ja muut tähän verkkosivustoon liittyvät seikat (jäljempänä "elementit") on suojattu asiaankuuluvilla tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla omistusoikeuksilla (mukaan lukien immateriaalioikeudet, niihin kuitenkaan rajoittumatta) ja Black & Decker omistaa ne, kun taas yhtiöillä ja SBDK tai on tekijänoikeuksien omistajan lupa, ja ne on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla. Kyseisten elementtien julkaisu tällä verkkosivustolla ei tarkoita, että oikeuksista kyseisiin elementteihin luovuttaisiin. Sinulla ei ole kyseisten tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevien elementtien omistusoikeuksia. Ellei tässä muuta mainita, mitään yllä mainittuja elementtejä ei saa käyttää, kopioida, tuottaa uudelleen, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, muuttaa, näyttää, julkaista tai välittää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sähköiset ja mekaaniset menetelmät, valokopiointi, tallennus ja muut tavat, ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Myönnämme täten lain sallimassa määrin luvan käyttää tätä verkkosivustoa ja/tai sen kautta saatavilla olevia tietoja, materiaaleja, tuotteita ja/tai palveluja tämän verkkosivuston osioiden näyttämiseen, lataamiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen edellyttäen, että mitään elementtejä ei muuteta ja että kaikki elementtien tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeuksia koskevat tiedot säilytetään. Tämä lupa mitätöityy automaattisesti, jos jotakin näiden ehtojen kohtaa rikotaan.

6. Tavaramerkit
 BLACK+DECKER™ ja Black & Decker® -logo(t), kaikki tuotenimet (mukaan lukien seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta: QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), kaikki sivujen otsikot, mukautetut grafiikat, painikkeiden kuvakkeet, tuotemerkit, palvelumerkit ja logot, jotka näkyvät tällä verkkosivustolla, ovat StanleyBlack&Deckerin palvelu-, tavaramerkkejä ja/tai ulkoasuja / ulkomuotoja (jäljempänä "merkit") ellei muuta ilmoiteta. Kaikki muut verkkosivustolla näkyvät tai muutoin esiintyvät tavaramerkit, tuotenimet, yritysnimet, logot, palvelumerkit ja/tai ulkoasut tai ulkomuodot ovat vastaavien omistajien omaisuutta. Hyväksyt olevasi käyttämättä merkkejä millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Hyväksyt olevasi näyttämättä ja käyttämättä muiden omistajien tavaramerkkejä, tuotenimiä, yritysnimiä, logoja, palvelumerkkejä ja/tai ulkoasua tai ulkomuotoa ilman vastaavien omistajien kirjallista lupaa. Tämän sisältävien merkkien tai muiden tavaramerkkien, tuotenimien, yritysnimien, logojen, palvelumerkkien ja/tai ulkoasujen ja ulkomuotojen sekä muiden materiaalien käyttö tai väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ellei tässä muuta mainita.

7. Hyperlinkin vastuuvapauslauseke
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä ja/tai mainoksia muille verkkosivustoille, joita yhtiömme ylläpitää, sekä muiden yritysten ja henkilöiden verkkosivustojen linkkejä ("kolmannen osapuolen verkkosivustot"). Kolmannen osapuolen verkkosivuston mainos tai linkki ei tarkoita, että hyväksymme tai suosittelemme kyseistä verkkosivustoa, sen sisältöä tai käyttöä, tai sen kautta saatavilla olevien tuotteiden ja palveluiden käyttöä tai että otamme niistä vastuuta. Emme ota vastuuta kyseisten linkkien tai resurssien kautta saatavilla olevista tai kyseisten kolmansien osapuolien verkkosivustoilla olevista toiminnoista, sisällöstä, tarkkuudesta, mielipiteistä, yksityisyyssuojista, tuotteista tai palveluista. Emme myöskään ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai voivat johtua suoraan tai välillisesti kyseisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen käytöstä tai niihin luottamisesta tai kolmansien osapuolien verkkosivustoilla suoritetuista hankinnoista. Yhtiömme ei tutki, tarkkaile tai tarkista kyseisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen tarkkuutta, täydellisyyttä, vaatimustenmukaisuutta tai laillisuutta. Emme edusta verkkosivustoja, joihin voidaan päästä tämän verkkosivuston kautta tai anna minkäänlaisia suoria tai välillisiä tai muita takuita niistä. Tämä koskee myös niiden sisältöä sekä tuotteita ja/tai palveluja. Jos poistut verkkosivustoltamme ja siirryt kyseisille verkkosivustoille, tämä tapahtuu omalla vastuullasi. Kyseisten verkkosivustojen kaikki säännöt, käytännöt (mukaan lukien yksityisyyssuojat) sekä toimintaperiaatteet ovat voimassa kyseisiä verkkosivustoja käyttäessä.

8. Linkit muilta verkkosivustoilta
Kaikki linkit tähän verkkosivustoon ovat kiellettyjä ilman meidän nimenomaista kirjallista lupaa. Jos verkkosivustoon linkittämiseen on annettu lupa, linkkiä ei saa kohdistaa mihinkään muuhun sivuun kuin aloitussivuun. Henkilöt, jotka tarjoavat linkin tälle verkkosivustolle toiselta verkkosivustolta ovat yksinomaan vastuussa lähteenä olevan verkkosivuston sisällöstä, tarkkuudesta, mielipiteistä, yksityisyyssuojista, tuotteista tai palveluista sekä kaikista annetuista esityksistä tai vaikutelmista Black & Deckeriä koskien. Kyseisen verkkosivuston linkityslupa on annettu ottamatta minkäänlaista vastuuta niihin liittyen ja kieltäydymme kaikesta vastuusta niihin liittyen. Pidätämme oikeuden tämän verkkosivuston linkitysluvan mitätöimiseen milloin tahansa ja ilman erillistä syytä. Kaikki osapuolet, jotka tarjoavat pääsyn tähän verkkosivustoon tai siihen liittyvää tietoa, linkin avulla tai muutoin, ovat velvollisia esittämään nämä käyttöehdot kaikille kyseisen käyttöoikeiden saajalle tai tietojen vastaanottajalle. Emme ota vastuuta, mikäli tätä ei noudateta.

9. Takuuttomuus

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN," "SAATAVILLA OLEVASSA MUODOSSA" ILMAN MITÄÄN TAKUITA. VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SUURIMMASSA SALLIMASSA MÄÄRIN BLACK & DECKER, SBDK SEN TYTÄRYHTIÖT, PALVELUNTARJOAJAT JA LISENSSINHALTIJAT KIELTÄVÄT KAIKKI SUORAT JA VÄLILLISET, LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA BLACK & DECKER, SEN TYTÄRYHTIÖT, PALVELUNTARJOAJAT JA LISENSSINHALTIJAT EIVÄT EDUSTA TAI TAKAA SINULLE TAI YHTIÖLLESI SEURAAVIA JA BLACK & DECKER, SEN TYTÄRYHTIÖT, PALVELUNTARJOAJAT JA LISENSSINHALTIJAT TÄTEN KIELTÄVÄT VASTUUN SEURAAVISTA: (A) KAIKKI TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA; (B) TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI JONKIN SEN OSAN KÄYTÖN AIKANA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVIEN VIIVEIDEN, KESKEYTYKSIEN, VIRHEIDEN TAI PUUTTEIDEN TAKUUT; (C) TAKUUT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON VÄLITYKSESTÄ TAI TOIMITUKSESTA TAI SAATAVUUDESTA TIETTYNÄ AIKANA TAI TIETYSSÄ PAIKASSA; (D) TAKUUT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, VOIMASSAOLOSTA, TARKKUUDESTA, VOIMASSAOLOSTA TAI LUOTETTAVUUDESTA, TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTUISTA TIEDOISTA; JA (E) TAKUUT KOSKIEN NIITÄ VERKKOSIVUSTOJA, JOIHIN TÄMÄ VERKKOSIVUSTO ON LINKITETTY. Sinun vastuullasi on arvioida (tai saada asiantuntijan neuvoja) tämän verkkosivuston tai siihen linkitettyjen verkkosivustojen tietojen, lausuntojen, mielipiteiden ja muiden materiaalien tarkkuus ja täydellisyys. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai vastuunvapautusta niistä. Jotkin yllä mainituista vastuunvapautuksista ei täten välttämättä koske sinua. Emme pyri sulkemaan pois tai rajoittamaan mitään vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista kuolemista tai henkilövahingoista tai petollisesta harhaanjohtamisesta. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

10. Vastuusta vapauttaminen
SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN KIELTÄYDYMME TYÖNTEKIJÖIDEMME, EDUSTAJIEMME, TOIMITTAJIEMME JA SOPIMUSKUMPPANIEMME PUOLESTA SEURAAVISTA VASTUISTA: KAIKKI JA KAIKENLAISET MENETYKSET JA KULUT, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI SUORAT, VÄLILLISET, ERITYISET, RANGAISTUKSENLUONTOISET TAI SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT, KÄYTÖN JA TIETOJEN MENETYKSET, VIRUKSIEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSET, OMAISUUSMENETYKSET TAI -VAHINGOT, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VAATEET TAI MUUT MENETYKSET KOSKIEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SIIHEN LINKITETTYJEN VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTTÖÄ, VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYKSIEN MAHDOLLISUUDESTA. SINUN VASTUULLASI ON KYSEISET VARMUUSKOPIOINNIT JA VIRUSTORJUNTA TARPEEN MUKAAN. TÄMÄ ON KAIKEN KATTAVA VASTUUN RAJOITUS JA SE KOSKEE KAIKKIA MENETYKSIÄ JA VAHINKOJA RIIPPUMATTA SIITÄ, KOSKEEKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUSTA, HUOLIMATTOMUUTTA, RIKKOMUSTA, ANKARAA VASTUUTA TAI MUUTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUA VASTUUN RAJOITTAMISTA, KYSEISET RAJOITUKSET EIVÄT TÄTEN VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOS JOKIN TÄMÄN VASTUUN RAJOITUKSEN OSA TODETAAN JOSTAKIN SYYSTÄ PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANEMATTOMAKSI, BLACK & DECKERIN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, PALVELUNTARJOAJIEN JA LISENSSINHALTIJOIDEN KOKONAISVASTUU KYSEISISSÄ OLOSUHTEISSA JA MUUTOIN RAJOITETTUIHIN VASTUIHIN LIITTYEN ON KORKEINTAAN €115. EMME PYRI SULKEMAAN POIS TAI RAJOITTAMAAN MITÄÄN VASTUUTA HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVISTA KUOLEMISTA TAI HENKILÖVAHINGOISTA, PETOLLISESTA HARHAANJOHTAMISESTA TAI MUUTA VASTUUTA, JOTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

11. Vahingonkorvaukset ja julkaisu

Sitoudut suojaamaan meitä, virkailijoitamme, johtajiamme, edustajiamme ja työntekijöitämme sekä vapauttamaan meidät vastuusta koskien kaikkia vaateita, vastuuta, menetyksiä, kuluja tai pyyntöjä, oikeudelliset kulut mukaan lukien, näiden käyttöehtojen rikkomiseen tai tämän verkkosivuston tai sen sisältämien tietojen, materiaalien, tuotteiden tai palveluiden käyttöön liittyen.

12. Käyttöoikeus ja verkkosivuston käyttö
Black & Decker ja SBDK myöntää sinulle tämän verkkosivuston rajoitetun käyttöoikeuden sen henkilökohtaista käyttöä varten, sinulla ei ole lupaa ladata (välimuistiin tallentamista lukuun ottamatta) tai muuttaa verkkosivustoa tai mitään sen osaa ilman Black & Decker ja/tai SBDK nimenomaista kirjallista lupaa. Tämä käyttöoikeus ei anna oikeutta tämän verkkosivuston tai sen sisällön jälleenmyyntiin tai kaupalliseen käyttöön; tuoteluetteloiden, -kuvauksien tai hintojen keräämiseen; tämän verkkosivuston tai sen sisällön johdannaiskäyttöön; ladata tai kopioida tilitietoja toisen kauppiaan eduksi; tai käyttää tiedonlouhintaa, robotteja tai vastaavia tiedonkeräys ja -poistovälineitä. Tätä verkkosivustoa tai mitään sen osaa ei saa tuottaa uudelleen, kopioida, myydä, jälleenmyydä, käyttää tai muutoin hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman Black & Deckerin nimenomaista kirjallista lupaa.

13. Muutokset ja erotettavuus
Black & Decker ja SBDK pidättää oikeuden tämän verkkosivuston (tai jonkin sen osan) ja/tai tämän verkkosivuston (tai jonkin sen osan) kautta tarjottujen tietojen, materiaalien, tuotteiden ja/tai palvelujen väliaikaiseen tai pysyvään muuttamiseen, muokkaamiseen, poistamiseen, keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Nämä ehdot on päivitetty viimeksi 28. elokuuta 2016. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinuun tai kolmansiin osapuoliin nähden tämän verkkosivuston muutoksista, muokkaamisesta, poistoista, keskeytyksistä tai lakkauttamisesta. Mikäli jokin näistä ehdoista todetaan kelvottomaksi, pätemättömäksi tai jostakin syystä täytäntöönpanemattomaksi, kyseessä oleva ehto erotetaan eikä se vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mikäli Black & Decker ja/tai SBDK ei harjoita tai pane täytäntöön jotakin oikeutta tai ehtoa, se ei tarkoita kyseessä olevasta oikeudesta tai ehdosta luopumista.

14. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue
Tätä verkkosivustoa hallitsee ja ylläpitää Black & Decker ja SBDK, joiden toimipaikka on Suomi. Näihin ehtoihin ja niiden kohtiin sekä kaikkiin tämän verkkosivuston sisältämiin materiaaleihin liittyviin ristiriitoihin sovelletaan Suomi lainsäädäntöä mitä niiden laatimiseen, olemassaoloon, sisältöön, soveltamiseen ja voimassaoloon tulee. Yksinomaan Suomi tuomioistuin voi ratkaista mahdolliset ristiriidat, jotka voivat aiheutua näihin ehtoihin tai tämän verkkosivuston käyttöön liittyen. Hyväksyt, että tähän sopimukseen sovelletaan Suomi lainkäyttöalueen lainsäädäntöä. Edellä mainitusta poiketen pidätämme oikeuden siirtää oikeudenkäynnit mille tahansa lainkäyttöalueelle, jossa uskomme tämän sopimuksen rikkomisen tapahtuvan tai päässeen alulle. Joidenkin maiden tai lainkäyttöalueiden lainsäädäntö voi kieltää tämän verkkosivuston tai sen tarjoamien tietojen, materiaalien, tuotteiden ja/tai palvelujen käytön. Sinun vastuullasi on noudattaa siinä maassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, jossa käytät tätä verkkosivustoa. Emme takaa, että tässä saatavilla olevat tiedot ovat asianmukaisia tai saatavilla muissa paikoissa Yhdysvaltojen tai Euroopan unionin ulkopuolella.

15. Sopimus
Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja yhtiömme välille tämän verkkosivuston käyttöä koskien. Mikään muu esitys, lausunto, suullinen tai kirjallinen tieto, joita nämä käyttöehdot eivät sisällä, ei sido tämän sopimuksen osapuolia. Mikäli emme sovella jotakin näiden käyttöehtojen kohtaa, se ei tarkoita kyseisestä ehdosta tai oikeudesta luopumista. Jos jokin voimassa oleva lainkäyttöalue toteaa jonkin näiden käyttöehtojen kohdan olevan lainvastainen, kyseistä ehtoa muutetaan ja sitä tulkitaan mahdollisimman läheisesti alkuperäisen ehdon mukaan suurimmassa lainsäädännön sallimassa määrin, Muut käyttöehtojen kohdat jäävät poikkeuksetta voimaan.

16. Vastuuvapauslauseke 
Mikäli Black & Decker ja/tai SBDK jättää toimimatta näiden käyttöehtojen mukaisesti tai käyttämättä niiden mukaisia oikeuksia, se ei tarkoita kyseisistä ehdoista tai oikeuksista luopumista. Kaikki vastuuvapauslausekkeet on esitettävä kirjallisesti. Ellei kirjallinen vastuuvapauslauseke mainitse nimenomaan muuta, mikään yhtiön Black & Decker ja/tai SBDK käyttöehdon kohdan tai niiden tarjoamien oikeuksien täytäntöönpanemattomuus ei tarkoita etteikö niitä asetettaisi voimaan tulevaisuudessa, että niistä luovuttaisiin tai että mistään käyttöehtojen oikeuksista luovuttaisiin.

17. Yhteyden ottaminen

Mikäli sinulla on kysyttävää näihin käyttöehtoihin tai muuhun asiaan liittyen,ota meihin yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen: StanleyBlack&Decker STANLEY BLACK & DECKER FINLAND Oy, PL 47 / PO Box 47, FI-00521 Helsinki, Suomi, tai sähköpostitse osoitteeseen contact-web-finland@sbdinc.com.