Stanley Black & Deckerin liiketoimintastrategian mukaan meidän on ymmärrettävä, seurattava ja vähennettävä ympäristöjalanjälkeämme jatkuvasti. ECOSMART-toimintatapamme ansiosta tunnistamme ympäristöön liittyvät strategiat ja pysymme ilmastovaikutusten edellä samalla kun pienennämme toimintamme ympäristövaikutusta.


Vesivarat

Maailmanlaajuinen vesistrategiamme on laadittu parantamaan päästövetemme laatua, vähentämään vedenkulutustamme ja valmistamaan meitä vesivarantojen vähenemiseen tulevaisuudessa. Strategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme, ostamme yrityksiä ja rakennamme uusia tuotantotiloja hallitusti ja ottaen huomioon veden riittävyyden. Vuonna 2015 kartoitimme valmistus- ja jakeluverkostomme luonnonvaroja tutkivan World Resources Instituten Aqueduct Water Risk Atlas -työkalulla.


ECOSMART™ Office

Vuonna 2015 käynnistimme ECOSMART™ Office -hankkeemme, joka tähtää kestävän ja ympäristöystävällisen toimistoympäristön luomiseen.
Kannustamme työntekijöitämme päivittäisessä työssään ”älykkäisiin tulostusvalintoihin” osana paperin ja värijauheen kulutuksen vähentämiseen tähtäävää ohjelmaamme.

Kestävyys ja suorituskyky

Laajensimme ECOSMART™-käytäntömme vuonna 2015 kattamaan koko toimitusketjumme. Kannustamme toimittajiamme kehittämään sekä itseään että koko toimitusketjua hyödyttäviä kestävän kehityksen prosessejaan. Arviointiemme tarkoituksena on tunnistaa kehitysmahdollisuudet ja auttaa toimittajiamme vähentämään energian ja veden kulutustaan sekä jätemääräänsä. Olemme suorittaneet arvioinnin 180 aasialaiselle toimittajallemme tunnistaaksemme heidän kestävään kehitykseen, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät toimintonsa ja parantaaksemme niitä.